به گزارش روابط‌عمومی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، دکتر «روجا رحیمی» رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و دبیر کمیته علمی دومین جشنواره طب ایرانی، این رویداد را فرصتی مناسب برای معرفی دانشمندان، پژوهشگران، مخترعان، نوآوران و فناوران برتر حوزه طب ایرانی به دست‌اندرکاران نظام سلامت و مردم دانست و به شرح اقدامات صورت گرفته در این دوره از جشنواره پرداخت.

دکتر رحیمی با بیان اینکه ذیل کمیته علمی جشنواره 4 تیم آموزش، پژوهش، درمان و بخش فرهنگ و هنر جهت داوری بخش های مختلف جشنواره تشکیل شد، گفت: در طی روند فعالیت جشنواره، در شـورای طـرح و برنامه دبیرخانه دائم: 20 جلسه، شورای سیاستگذاری: ۳ جلسـه و کمیته علمی داوری:  12 جلسه تشکیل شد.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره  565 نفر شرکت کردند، ویژگی این دوره از جشنواره را نسبت به دوره قبل، قرار گیری دو بخش ویژه کووید 19 و فرهنگ و هنر در کنار بخش علمی دانست و گفت: بیشترین تعداد شرکت کننده در بخش «کووید-19 »، بود بعد از آن محورهای پژوهشگر برتر، مرکز درمانی ارائه دهنده خدمات بالینی برتر، داستان کوتاه و عکاسی بیشترین تعداد شرکت کننده را به خود اختصاص دادند.

دبیر کمیته علمی دومین جشنواره طب ایرانی افزود: در نهایت 28 برگزیده انتخاب شد که به تفکیک در بخش آموزش: 3 برگزیده ، بخش پژوهش: 12 برگزیده، بخش درمان: 1 برگزیده، بخش «کووید »: 3 برگزیده، بخش فرهنگ و هنر: 7 برگزیده و پیشکسوت برتر: 2 برگزیده انتخاب شدند.

وی در پایان تصریح کرد: متولی برگزاری جشنواره دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت بود اما جادارد از حامیان جشنواره: انجمن علمی طب سنتی ایران، ستاد توسعه علم وفناوری گیاهان دارویی و طب سنتی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تمامی عوامل اجرایی جشنواره تشکر ویژه شود.

گفتنی است؛ دومین جشنواره طب ایرانی از 19 اردیبهشت ماه سال جاری با ابلاغ حکم خانم دکتر نفیسـه حسـینی یکتا، مدیـر کل  دفتـر طـب ایرانی و مکمل وزارت بهداشـت به عنوان رئیس شـورای سیاسـتگذاری و دبیر جشـنواره توسـط مقـام عالـی وزارت فعالیت خود را آغاز کرد و متعاقب آن شورای سیاستگذاری و شورای طرح و برنامه (ستاد اجرایی) و کمیته علمی جشنواره شکل گرفت.