22 آذرماه؛ تاریخ برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

22 آذرماه؛ تاریخ برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی

دکتر نفیسه حسینی یکتا با اشاره به برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی در آذر‌ماه سال جاری، بر مشارکت حداکثری پزشکان متخصص و عموم مردم در این جشنواره تاکید کرد.

فیلم کوتاه ظرفیت بالایی در معرفی طب ایرانی دارد ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

فیلم کوتاه ظرفیت بالایی در معرفی طب ایرانی دارد

با ساختن فیلم‌های کوتاه می‌توان موضوعات مهمی مثل طب‌ایرانی را مطرح و در ببین مردم معرفی کرد اما تحقق این مهم نیاز به همراهی و همکاری بیشتر ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه دارد تا این روند را تسهیل کنند.

جشنواره‌، فرصتی برای ارتقای جایگاه و هویت «طب ایرانی» ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

جشنواره‌، فرصتی برای ارتقای جایگاه و هویت «طب ایرانی»

دکتر «محمدصادق عادل مهربان» جشنواره‌ طب‌ایرانی را فرصت خوبی برای ارتقای جایگاه علمی طب ایرانی و هویت بخشی به این رشته دانست.

ضرورت مشارکت حداکثری جامعه علمی طب ایرانی در جشنواره‌ها ۱۱ بهمن ۱۴۰۰

ضرورت مشارکت حداکثری جامعه علمی طب ایرانی در جشنواره‌ها

دکتر زارعی با تأکید بر ضرورت مشارکت حداکثری جامعه علمی طب ایرانی در جشنواره‌ها آن را موجب پیشرفت بیش از پیش طب ایرانی دانست.

اطلاعیه ها


22 آذرماه؛ تاریخ برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

22 آذرماه؛ تاریخ برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی

دکتر نفیسه حسینی یکتا با اشاره به برگزاری سومین جشنواره طب ایرانی در آذر‌ماه سال جاری، بر مشارکت حداکثری پزشکان متخصص و عموم مردم در این جشنواره تاکید کرد.

فیلم کوتاه ظرفیت بالایی در معرفی طب ایرانی دارد ۲۲ اسفند ۱۴۰۰

فیلم کوتاه ظرفیت بالایی در معرفی طب ایرانی دارد

با ساختن فیلم‌های کوتاه می‌توان موضوعات مهمی مثل طب‌ایرانی را مطرح و در ببین مردم معرفی کرد اما تحقق این مهم نیاز به همراهی و همکاری بیشتر ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه دارد تا این روند را تسهیل کنند.

جشنواره‌، فرصتی برای ارتقای جایگاه و هویت «طب ایرانی» ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

جشنواره‌، فرصتی برای ارتقای جایگاه و هویت «طب ایرانی»

دکتر «محمدصادق عادل مهربان» جشنواره‌ طب‌ایرانی را فرصت خوبی برای ارتقای جایگاه علمی طب ایرانی و هویت بخشی به این رشته دانست.

جشنواره طب ایرانی؛ گامی در مسیر الگوسازی پژوهشی ۲۹ آذر ۱۴۰۰

جشنواره طب ایرانی؛ گامی در مسیر الگوسازی پژوهشی

دکتر حسین رضایی زاده برگزاری جشنوارههای علمی _ فرهنگی را سبب ارتقاء و تغییر نگاه و رویکرد جامعه علمی و عموم مردم نسبت به طب ایرانی و برقراری ارتباط دانشگاه با صنعت دانست.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.