بخش علمی

(محورهای آموزش، پژوهش، درمان، فناوری، بین الملل و پیشکسوت)

ویژه دانشجویان، اساتید و پژوهشگران حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی

محور آموزش


هیئت علمی آموزشی برتر

شرایط پذیرش:
 • متقاضی، هیات علمی دارای فعالیت شاخص آموزشی در حیطه طب ایرانی، داروسازی سنتی یا تاریخ پزشکی باشد.
 • فعالیت‌های آموزشی از ابتدای سال تحصیلی ۱۳۹۹ تا انتهای سال تحصیلی۱۴۰۰ مدنظر است.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش آموزش در انتخاب برگزیدگان:
 • ارائه شواهدی دال بر کمیت و کیفیت مطلوب فعالیت‌های آموزشی
 • کمیت فعالیت‌های آموزشی
 • کیفیت فعالیت آموزشی بر اساس ارزشیابی‌های به عمل آمده از نظرسنجی از فراگیران رده‌های مختلف در خصوص پرسشنامه «کیفیت تدریس استاد» استفاده از روش‌های فعال تدریس
 • مشارکت در طراحی و پیاده سازی روش‌های ارزیابی دانشجو/ ارزشیابی برنامه نوین
 • مشارکت در تدوین و بازنگری برنامه‌های آموزشی رسمی، آموزش‌های بین‌رشته‌ای، آموزش‌های فوق برنامه دانشجویان
نمونه فرم ارسال مدارک هیئت علمی آموزشی برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

دانشجوی برتر

شرایط پذیرش:
 • متقاضی در حال حاضر دانشجوی گروه طب سنتی، داروسازی سنتی یا تاریخ پزشکی باشد یا در سال 1400 فارغ التحصیل شده باشد.
 • دانشجویان پس از طی حداقل دو نیمسال در مقطع کارشناسی ارشد و پس از گذراندن آزمون جامع در مقطع دکترای تخصصی (Ph.D) می‌توانند در این رقابت شرکت نمایند.
 • حداقل معدل کل جهت شرکت دانشجویان در این رقابت برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی(Ph.D) ۱۷ می‌باشد.
 • برای دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی کسب شرط حداقل معدل در مقاطع قبلی (حداقل معدل ۱۶ در مقطع کارشناسی برای دانشجویان کارشناسی‌ارشد و معدل ۱۵ در مقطع دکترای‌ عمومی برای دانشجویان (Ph.D) الزامی است.)
 • شرط سنی شرکت در جشنواره حداکثر ۴۰ سال می‌باشد.
 • عدم مشروطی و مردودی در دوره تحصیلی فعلی و قبلی
 • نداشتن پرونده در کمیته‌های انضباطی
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش آموزش در انتخاب برگزیدگان:
 • سوابق تدریس
 • برگزیده شدن در المپیادهای دانشجویی
 • سوابق فرهنگی
نمونه فرم ارسال مدارک دانشجوی برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

محور پژوهش


پژوهشگر برتر

شرایط پذیرش:
 • براساس h-index اسکوپوس: بزرگتر مساوی ۹ (با حذف خود استنادی)
 • کارنامه پژوهشی از ابتدای سال ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۱ پاپلیش نهایی باشد (۱۴۰۰-۱۳۹۸).
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزیدگان:
 • تعداد مقالات معتبر
 • Citation
 • تعداد کتب
 • تعداد داوری
 • تعداد ارائه در  سمینارها و کنگره ها
نمونه فرم ارسال مدارک پژوهشگر برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

پژوهشگر جوان برتر 

شرایط پذیرش:
 • سن متقاضی زیر ۳۵ سال باشد (متولدین سال ۱۳۶۶ و بعد از آن)
 • براساس h-index اسکوپوس: بالای ۳ (با حذف خود استنادی)
 • کارنامه پژوهشی از سال ۲۰۱۹ تا پایان ۲۰۲۱ پاپلیش نهایی باشد (۱۴۰۰-۱۳۹۸).
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش آموزش در انتخاب برگزیدگان:
 • تعداد مقالات معتبر
 • Citation
 • تعداد کتب
 • تعداد داوری
 • تعداد ارائه در  سمینارها و کنگره ها
نمونه فرم ارسال مدارک پژوهشگر جوان برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

مقاله برتر

شرایط پذیرش:
 • متقاضی نویسنده مسئول مقاله باشد. نویسنده اول نیز با اخذ رضایت کتبی از نویسنده مسئول می‌تواند متقاضی شود. 
 • یک مقاله فقط توسط یک نفر امکان ثبت در سامانه دارد.
 • یک فرد فقط اجازه شرکت دادن یک مقاله را دارد.
 • فقط مقالاتی که مستقیما به طب ایرانی مرتبط باشند و از کلیدواژه‌های مرتبط با طب ایرانی استفاده کرده باشند، امکان شرکت در این بخش را دارند.
 • مقاله، سال ۲۰۱۸ و بعد از آن به چاپ رسیده باشد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش پژوهش در انتخاب برگزیدگان:
 • ضریب IF  بالا و یا Citation بالا انتخاب شود.
 • معیار انتخاب Database Scopus است.
 • با توجه به اختلاف در IF مجلات علوم پایه و علوم بالینی، ممکن است برگزیده متفاوت در هر گروه داشته باشد.
توجه: مقالات با موضوعات زیر دارای امتیاز ویژه هستند
 • پژوهش‌های بنیادین در طب ایرانی، با تمرکز بر ابزار‌های تشخیص سلامت و بیماری
 • پژوهش‌های بنیادین با رویکرد تلفیقی، با حیطه‌های نوین علمی در دنیا از قبیل علوم اومیکس و پزشکی فردمحور
 • ایده‌پردازی در حیطه تئوری‌های طبی، الگوهای طب ادغام یافته بین مکتب طب رایج و مکاتب سنتی و مکمل
نمونه فرم ارسال مدارک مقاله برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 •  معرفی توسط معاونت پژوهشی
 • معرفی توسط دانشکده یا گروه
 •  معرفی توسط مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

کتاب برتر 

شرایط پذیرش:
 • سال چاپ کتاب در خصوص کتب فارسی ۱۳۹۷ و بعد از آن، و در خصوص کتب انگلیسی ۲۰۱۸ و بعد از آن باشد.

تبصره: در  در محور کتاب برتر، کل کتاب توسط نویسنده یا ویراستار علمی می‌تواند داوطلب شود و فصل کتاب مورد پذیرش نیست.

ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران در انتخاب برگزیدگان:
 •  اعتبار ناشر (داخلی/ بین المللی)
 •  برجسته بودن نقش فرد متقاضی در تالیف کتاب
 • محتوای کتاب (میزان مفید بودن کتاب، تازه بودن مطالب، فهرست نویسی مناسب، واژه نامه، حجم کتاب، عناوین فصول و سطح علمی کتاب).
نمونه فرم ارسال مدارک کتاب برتر

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

محور درمان


مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر یا سلامتکده برتر  (شخص حقوقی)

شرایط پذیرش:
 • سلامتکده (دولتی و خصوصی) دارای مجوز از معاونت درمان که خدمات بالینی در حیطه طب ایرانی ارائه دهد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش درمان در انتخاب برگزیدگان:
 • رعایت ضوابط بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و تجهیزاتی مطابق آیین نامه تاسیس سلامتکده  
 • بهره مندی از روش‌های مدیریت اطلاعات سلامت به روز
 • وجود مرکز ارائه خدمات دارویی
 • تکریم ارباب رجوع
 • ارائه خدمات بصورت مجازی و غیرحضوری
 • ارائه خدمات ویژه برای کرونا، جمعیت و ناباروری
 • ارائه خدمات در حیطه پاسخگویی اجتماعی
 • ارائه خدمات آموزشی
 • ارائه خدمات اعمال یداوی
 • بهره مندی از استانداردهای بالینی، راهنمای ویژه درمان (گایدلاین)، پروتکل یا راهنمای بالینی خدمات طب سنتی
نمونه فرم ارسال مدارک مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن توسط سلامتکده
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

مرکز عرضه فرآورده‌های طبیعی و سنتی برتر یا داروخانه طبیعی و سنتی برتر(شخص حقوقی)

شرایط پذیرش:
 • داروخانه مستقر در سلامتکده که به ارائه خدمات در زمینه فرآورده‌های طبیعی و سنتی می پردازد.
 • داروخانه دارای مسئول فنی داروساز باشد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش درمان در انتخاب برگزیدگان:
 • رعایت ضوابط بهداشتی، پرسنلی، ساختمانی و تجهیزاتی مطابق آیین نامه داروخانه‌های طبیعی و سنتی  
 • رعایت اصول بسته بندی مفردات
 • رعایت اصول ساخت و عرضه فراورده‌های جالینوسی
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیماران به صورت مجازی و حضوری
 • ارائه خدمات ارائه دارو به صورت مجازی و حضوری
 • تکریم ارباب رجوع
نمونه فرم ارسال مدارک داروخانه طبیعی و سنتی برتر 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن توسط داروخانه یا سلامتکده مربوطه
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

محور فناوری


فناور برگزیده در حوزه تولید محصولات برگرفته از طب ایرانی و داروسازی سنتی

شرایط پذیرش:
 • اشخاص حقیقی که دارای فعالیت‌های فناورانه در حوزه طب ایرانی و داروسازی سنتی باشند می‌توانند در این محور شرکت نمایند.
 • شخص متقاضی می‌تواند انواع محصولات برگرفته از طب ایرانی و داروسازی سنتی اعم از فراورده‌های طبیعی، فرآورده‌های سنتی،خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و فراورده‌های آرایشی و بهداشتی که در فرایند تحقیق و توسعه، یا تجاری‌سازی آن مشارکت داشته است به شرط ارائه مستندات لازم، در سامانه جشنواره ثبت نماید. 
 • فراورده‌ها و محصولاتی که توسط فرد متقاضی در سامانه جشنواره ثبت می‌شوند باید دارای مجوز از سازمان غذا و دارو باشند. 
 • اگر متقاضی در یک دوره از جشنواره موفق به کسب عنوان برتر در بخش فناوری شده باشد، امتیازهای دریافتی از دوره قبل، در دوره جدید لحاظ نخواهد شد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش فناوری در انتخاب برگزیدگان:
 • پتنت اعم از داخلی و خارجی
 • مشارکت در تحقیق، توسعه و تجاری‌سازی برگرفته از محصولات طب ایرانی و داروسازی سنتی موجود در بازار
 • فروش دانش فنی
نمونه فرم ارسال مدارک فناور برگزیده  

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

شرکت برگزیده در حوزه تولید محصولات برگرفته از طب ایرانی و داروسازی سنتی

شرایط پذیرش:
 • شرکت‌های نوپا و تولیدی که در حوزه تولید محصولات برگرفته از طب ایرانی و داروسازی سنتی اعم از فراورده‌های طبیعی، فراورده‌های سنتی، خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و فراورده‌های آرایشی و بهداشتی فعالیت داشته باشد.
 • اگر در یک دوره از جشنواره؛ شرکت‌کننده موفق به کسب عنوان برتر شد، امتیاز‌های دریافتی از دوره قبل، در دوره جدید لحاظ نخواهد شد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش درمان در انتخاب برگزیدگان:
 • پتنت اعم از داخلی و خارجی
 • مشارکت در تحقیق، توسعه و تجاری سازی محصولات برگرفته از طب ایرانی و داروسازی سنتی موجود در بازار
 • عضویت در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد فناوری یا پارک‌های علم و فناوری
 • اخذ مجوز دانش بنیان یا خلاق از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا هسته های فناوری مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • فروش دانش فنی  
 • گردش مالی و ارزش ریالی پروژه
نمونه فرم ارسال مدارک شرکت برگزیده

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

فناور برگزیده تجهیزات و ابزار مرتبط با طب ابرانی و داروسازی سنتی

شرایط پذیرش:
 • اشخاص حقیقی که دارای فعالیت‌های فناورانه در حوزه طب ایرانی و داروسازی سنتی باشند می‌توانند در این محور شرکت نمایند.
 • شخص متقاضی می‌تواند تجهیزات و ابزار برگرفته و یا مرتبط با طب و داروسازی سنتی که در فرایند تحقیق و توسعه، تولید و یا تجاری سازی آن مشارکت داشته است به شرط ارائه مستندات لازم، در سامانه جشنواره ثبت نماید.
 • تجهیزات و ابزاری که توسط فرد متقاضی در سامانه جشنواره ثبت می‌شوند باید دارای مجوز از سازمان غذا و دارو باشند. 
 • اگر متقاضی در یک دوره از جشنواره موفق به کسب عنوان برتر در بخش فناوری شده باشد، امتیازهای دریافتی از دوره قبل، در دوره جدید لحاظ نخواهد شد.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش فناوری در انتخاب برگزیدگان:
 • پتنت اعم از داخلی و خارجی
 • مشارکت در تحقیق، توسعه و یا تجاری‌سازی تجهیزات و ابزار مرتبط با طب و داروسازی سنتی
 • فروش دانش فنی
نمونه فرم ارسال مدارک فناور برگزیده تجهیزات و ابزار 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

فناور برگزیده نرم افزار و هوش مصنوعی

شرایط پذیرش:
 • هر داوطلب یا هر تیم دارای فعالیت‌های فناورانه تنها یک اثر در سامانه ثبت نماید.
 • نرم افزار‌ها و اپلیکیشن‌های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه طب ایرانی و داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی باید در یکی از مارکت‌های ایرانی یا خارجی عرضه شده باشد.
 • اپلیکیشن حتما در سه ماه اخیر (پاییز ۱۴۰۱) به روزرسانی شده باشد.
 • اگر در یک دوره از جشنواره؛ شرکت‌کننده موفق به کسب عنوان برتر شد، امتیاز‌های دریافتی از دوره قبل، در دوره جدید لحاظ نخواهد شد.
 • اپلیکیشن ناقض قوانین کپی رایت نباشد.

توجه: نرم افزار های حوزه سلامت الکترونیک از امتیاز ویژه برخوردارند

ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌ داوران بخش درمان در انتخاب برگزیدگان:
 • ثبت اختراع اعم از داخلی و خارجی
 • مشارکت در تحقیق، توسعه و تجاری سازی نرم افزار ها و اپلیکیشن های مبتنی بر هوش مصنوعی در حوزه طب ایرانی و داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی موجود در بازار
 • عضویت در شرکت‌های مستقر در مراکز رشد فناوری یا پارک‌های علم و فناوری
 • اخذ مجوز دانش‌بنیان یا خلاق از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا هسته‌های فناوری مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • فروش دانش فنی  
 • گردش مالی و ارزش ریالی پروژه
نمونه فرم ارسال مدارک فناور برگزیده نرم افزار و هوش مصنوعی

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره
 • رابط کاربردی
 • تجربه کاربردی
 • امکانات و ویژگی فنی
 • محتوای مرتبط با طب ایرانی، داروسازی سنتی و تاریخ پزشکی
 • بهینه‌سازی و اقتصاد محور
 • فعالیت برون مرزی

محور بین الملل


برگزیده محور بین الملل

شرایط پذیرش:
 • متقاضی دارای فعالیت شاخص حوزه بین الملل در حیطه طب ایرانی، داروسازی سنتی یا تاریخ پزشکی باشد.
 • فعالیت های حوزه بین الملل از سال۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ مدنظر است.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت‌داوران بخش فناوری در انتخاب برگزیدگان:
 • تعداد مقالات معتبر با نویسندگان دارای وابستگی غیرایرانی
 • ارائه مقاله یا سخنرانی در کنگره یا رویدادهای بین المللی
 • برگزاری رویداد بین المللی
 • دریافت جوایز و گرنت بین المللی
 • حضور در تیم هیات تحریریه مجلات بین المللی خارجی
 • تعداد کتب، تدریس و انجام پروژه تحقیقاتی مشترک
نمونه فرم ارسال مدارک برگزیده محور بین الملل 

  

روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

پیشکسوت


 ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت ‌داوران در انتخاب برگزیده:
 • مدارج عالیه علمی، خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرایی
 • انتشار مقاله در مجلات معتبر علمی داخلی و خارجی
 • ابتکار و نوآوری در فعالیت های آموزشی و پژوهشی
 • راه اندازی و یا عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی معتبر(داخلی و خارجی)
 • راه اندازی و یا عضویت در قطب ها، انجمن ها، گروهها و مراکز آموزشی و پژوهشی
 • نقش موثر در گسترش، فرهنگ سازی، اشاعه و به کارگیری طب ایرانی
 • نقش موثر در تدوین دروس و یا راه اندازی رشته های جدید، دوره ها یا مقاطع تحصیلی
 • نقد، بررسی، گردآوری، ترجمه، تالیف و تصنیف
 • شرکت یا همکاری فعال در برگزاری سمینارها، کنفرانس ها و کارگاهها
روش شرکت:
 • پیشکسوت برگزیده توسط شورای سیاستگذاری جشنواره انتخاب خواهد شد.
جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه ویژه جشنواره
© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.