سومین جشنواره طب ایرانی

00
ثانیه
00
دقیقه
00
ساعت
00
روز

آخرین اخبار سومین جشنواره طب ایرانی

جشنواره طب ایرانی نگاه محافل علمی و عمومی را به جریان روشمند طب ایرانی معطوف می‌کند

جشنواره طب ایرانی نگاه محافل علمی و عمومی را به جریان روشمند طب ایرانی معطوف می‌کند

این جشنواره با شعار« طب ایرانی؛ مسیر پیشرفت و نوآوری علمی » ضمن ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش‌های گسترده‌تر، می‌تواند ماهیت این مکتب طبی و ظرفیت های آن را به خوبی معرفی کند.

جشنواره طب ایرانی؛ زمینه ساز تعریف کارهای مشترک بین دو مکتب طبی

جشنواره طب ایرانی؛ زمینه ساز تعریف کارهای مشترک بین دو مکتب طبی

دکتر محسن ناصری، برگزاری جشنواره طب ایرانی و معرفی تحقیقات و دستاورد‌های علمی موجود در این حوزه را سبب پیدا شدن نقاط مشترک بین طب ایرانی و طب رایج و تعریف کار‌های علمی مشترک دانست.

اولین نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی برگزار شد

اولین نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی برگزار شد

دکتر نفیسه حسینی یکتا در نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی هدف از برگزاری جشنواره طب ایرانی را شناسایی و به فعلیت رساندن ظرفیت ها و پتانسیل های طب ایرانی و شناسایی نخبگان و فعالان این حوزه دانست.

دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند:

سومین جشنواره طب ایرانی

سومین جشنواره طب ایرانی

«جشنواره طب ایرانی» که دبیرخانه دائم آن در دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مستقر است، به منظور شناسایی، معرفی، قدردانی و حمایت از دانشمندان، پژوهشگران و نوآوران برتر و همچنین بسترسازی برای بهره‌وری هرچه بیشتر از دستاوردهای پژوهشی اندیشمندان و گسترش بازارهایی دانایی محور و دانش بنیان و آشنایی و تعامل چند جانبه بین مراکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی طب ایرانی در سطح ملی و در سه بخش علمی،  فرهنگ و هنر  و ویژه با محورهای اصلی آموزش، پژوهش، درمان، فناوری، بین‌الملل و پیشکسوت در حوزه طب ایرانی، داروسازی سنتی، و تاریخ پزشکی برگزار می‌شود.

سومین جشنواره طب ایرانی  علاوه بر سه بخش اصلی،  دارای بخش دانش آموزی ویژه دانش‌آموزان همه مقاطع تحصیلی است. همچنین موضوع بخش ویژه سومین جشنواره طب ایرانی، "جوانی جمعیت"  است.

دومین جشنواره طب ایرانی

تاریخ های مهم:

آغاز ثبت نام:
۲۰ مهر ماه ۱۴۰۱
پایان ارسال مدارک:
۲۰ آذر ماه ۱۴۰۱
اختتامیه جشنواره:
۰۴ بهمن ماه ۱۴۰۱

اعضای شورای سیاستگذاری
سومین جشنواره طب ایرانی

img دکتر بهرام عین اللهی
img دکتر نفیسه حسینی یکتا
img دکتر  زهره الهیان
img دکتر زهرا شیخی
img دکتر فاطمه محمدبیگی
img دکتر پدرام پاک آیین
img دکتر سیف سهندی
img دکتر محمود خدا دوست
img دکتر محسن ناصری
img دکترسید علی مظفرپور
img دکتر روجا رحیمی
img دکتر محمد حسین آیتی
img دکتر امیر حسین جمشیدی
img دکتر روشنک مکبری نژاد
جشنواره طب ایرانی نگاه محافل علمی و عمومی را به جریان روشمند طب ایرانی معطوف می‌کند

رئیس دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: جشنواره طب ایرانی نگاه محافل علمی و عمومی را به جریان روشمند طب ایرانی معطوف می‌کند

این جشنواره با شعار« طب ایرانی؛ مسیر پیشرفت و نوآوری علمی » ضمن ایجاد انگیزه برای تحقیق و پژوهش‌های گسترده‌تر، می‌تواند ماهیت این مکتب طبی و ظرفیت های آن را به خوبی معرفی کند.

جشنواره طب ایرانی؛ زمینه ساز تعریف کارهای مشترک بین دو مکتب طبی

عضو شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی: جشنواره طب ایرانی؛ زمینه ساز تعریف کارهای مشترک بین دو مکتب طبی

دکتر محسن ناصری، برگزاری جشنواره طب ایرانی و معرفی تحقیقات و دستاورد‌های علمی موجود در این حوزه را سبب پیدا شدن نقاط مشترک بین طب ایرانی و طب رایج و تعریف کار‌های علمی مشترک دانست.

اولین نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی برگزار شد

اولین نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی برگزار شد

دکتر نفیسه حسینی یکتا در نشست شورای سیاست گذاری سومین جشنواره طب ایرانی هدف از برگزاری جشنواره طب ایرانی را شناسایی و به فعلیت رساندن ظرفیت ها و پتانسیل های طب ایرانی و شناسایی نخبگان و فعالان این حوزه دانست.

برگزاری سومین جشنواره طب‌ایرانی با هدف معرفی فعالان برتر این حوزه

دبیر کمیته علمی سومین جشنواره طب‌ایرانی؛ برگزاری سومین جشنواره طب‌ایرانی با هدف معرفی فعالان برتر این حوزه

دکتر روجا رحیمی با اشاره به ساز و کار اجرایی و محتوایی سومین جشنواره طب ایرانی پیش بینی کرد؛ داوطلبین بیشتری در این دوره از جشنواره شرکت کنند.

سومین جشنواره طب ایرانی با شعار توسعه پایدار و تولید دانش بنیان برگزار می‌شود

سومین جشنواره طب ایرانی با شعار توسعه پایدار و تولید دانش بنیان برگزار می‌شود

سومین جشنواره طب ایرانی چهارم بهمن ماه 1401 در چهار محور اصلی و یک محور ویژه با شعار «توسعه پایدار و تولید دانش بنیان» برگزار می‌شود.

انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره طب ایرانی

انتصاب اعضای شورای سیاستگذاری سومین جشنواره طب ایرانی

دبیر شورای سیاستگذاری و دبیر دومین جشنواره طب ایرانی، اعضای شورای سیاستگذاری این دوره از جشنواره را منصوب کرد.

دبیر شورای سیاستگذاری و دبیر سومین جشنواره طب‌ایرانی منصوب شد

با حکم وزیر بهداشت دبیر شورای سیاستگذاری و دبیر سومین جشنواره طب‌ایرانی منصوب شد

دکتر نفیسه حسینی یکتا با حکم وزیر بهداشت به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری و دبیر سومین جشنواره طب ایرانی، منصوب شد.

حامیان دومین جشنواره طب ایرانی

img
img
img
img
© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.