شرایط و ضوابط کلی جشنواره

  • شرکت در جشنواره، صرفا از طریق ثبت نام در سامانه الکترونیک جشنواره امکانپذیر است.

  • افراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره، نمیافراد برگزیده در هر یک از محورهای دوره پیشین جشنواره، نمی توانند در همان محور داوطلب شوند. داوطلب شدن در سایر محورها در جشنواره های متوالی بلامانع است .

  • داوطلب شدن در هر یک از محورها به منزله پذیرش کلیه شرایط جشنواره از طرف داوطلب می باشد.

  • اعضای کمیته علمی و شورای سیاست گذاری جشنواره نمی توانند در محورهای جشنواره شرکت نمایند.

  • یک فرد در هر دروه صرفا می تواند در یک محور داوطلب شود و داوطلب شدن در چند محور مجاز نیست.

  • تصمیم گیری در خصوص موارد پیش بینی و اعلام نشده برعهده دبیرخانه دائم جشنواره است.

  • در بخش علمی جشنواره، صرفا افراد یا مراکزی که در چارچوب قوانین و مقررات به ارائه فعالیت پرداخته اند،مجاز به شرکت می باشند.

توجه: حق استفاده از آثار ارسالی در بخش فرهنگ و هنر، در موارد تبلیغاتی و رسان های و چاپ کتاب جشنواره با حفظ و رعایت مال یکت حقوقی ارایه کننده اثر، برای دبیرخانه دائم جشنواره محفوظ است.

زمان بندی و مراحل جشنواره:

20 مهر ماه 1401

آغاز ثبت نام  در وب سایت جشنواره

25 مهر ماه 1401 تا 30 آذر 1401

ثبت اثر و مدارک در سامانه جشنواره

تا 5 دی ماه 1401

ارائه اصل اثر و مدارک به دبیرخانه

تذکر مهم: در صورت عدم ارایه اصل اثر در موعد مقرر به دبیرخانه دائم جشنواره، اثر ثبت شده مورد داوری قرار نخواهد گرفت.

تا 20 دی ماه 1401

داوری آثار و مدارک

4 بهمن 1401

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره

© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.