بخش ویژه: جوانی جمعیت

با شعار اصلاح سبک زندگی؛ نیاز جامعه امروز

ویژه  دانشجویان، اساتید و  پژوهشگران

برگزیده جشنواره

شرایط پذیرش:
 • کلیه دانشجویان، متخصصین و اعضای هیات علمی یا گروه‌های طب سنتی که فعالیت های شاخص آموزشی، پژوهشی، بالینی، فناوری و فرهنگی در زمینه جوانی جمعیت داشته اند.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت ‌داوران در انتخاب برگزیده:
 • انجام خدمات بالینی ویژه در زمینه جوانی جمعیت
 • تولید محتوای آموزشی در زمینه جوانی جمعیت
 • ارائه آموزش در سطوح مختلف در زمینه جوانی جمعیت
 • انجام طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته یا چاپ مقاله با محوریت جوانی جمعیت
 • انجام کارهای فرهنگی در زمینه جوانی جمعیت
نمونه فرم ارسال مدارک برگزیده محور ویژه جوانی جمعیت
روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره

تبصره:  امتیازدهی این بخش براساس شاخص‌های محورهای پیشین انجام خواهد شد.

جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.