به گزارش روابط عمومی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت؛ دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی جشنواره طب ایرانی روز شنبه 16 فروردین ماه 1401 در دفتر طب ایرانی برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، دبیرکمیته علمی،  مسئول دبیرخانه دائم جشنواره و چند تن دیگر از عوامل اجرایی جشنواره برگزار شد، هر یک از اعضاء پیشنهادات و نظرات خود را برای برگزاری هرچه باشکوهتر جشنواره بعدی ارائه دادند.

دکتر حسینی یکتا جشنواره طب ایرانی را  فرصتی مغتنم برای آشنایی جامعه تخصصی و عموم مردم با برخی دستاوردهای حوزه طب ایرانی دانست.

مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ضمن تاکید بر بر اطلاع رسانی دقیق و گسترده اخبار مرتبط با سومین جشنواره طب ایرانی؛ از همه علاقه مندان دعوت کرد تا با ارسال آثار خود در این رویداد علمی-فرهنگی شرکت کنند.

گفتنی است طبق مصوبه این جلسه، سومین جشنواره طب ایرانی در تاریخ 22 آذرماه سال جاری  برگزار خواهد شد.