به گزارش روابط عمومی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت؛ دومین جلسه کمیته علمی جشنواره طب ایرانی روز چهارشنبه 18 خردادماه 1401  در دفتر طب ایرانی برگزار شد. در این جلسه که با حضور دکتر نفیسه حسینی یکتا، مدیرکل دفتر طب‌ایرانی و مکمل وزارت بهداشت و دبیران کمیته‌های علمی جشنواره برگزار شد، هر یک از حاضرین به بیان نظرات خود پرداختند و پیشنهادات خود را جهت داوری بخش‌های مختلف جشنواره سوم ارائه دادند.

دکتر حسینی یکتا،  هدف از برگزاری جشنواره را بهره‌وری هرچه بیشتر از دستاوردهای پژوهشی اندیشمندان و گسترش تولیدات دانش بنیان و تعامل چند جانبه میان مراکز آموزش و تحقیقاتی و درمانی طب ایرانی دانست و از همه متخصصان اعم از پزشکان طب ایرانی و پزشکان رایج که در این حوزه فعالیت داشته‌اند دعوت کرد تا در جشنواره سوم شرکت نمایند.

مدیرکل دفتر طب‌ایرانی و مکمل وزارت بهداشت ارائه فعالیت‌های علمی برجسته و معرفی پژوهشگران موفق در جشنواره طب ایرانی را سبب معرفی بیشتر طب‌ایرانی دانست و تاکید کرد: برگزاری جشنواره  طب‌ایرانی با حضور حداکثری پژوهشگران این عرصه نگاه محافل علمی و عمومی را به جریان علمی طب ایرانی معطوف کرده و زمینه توسعه بیشتر این مکتب طبی را فراهم می‌کند. 

گفتنی است طبق مصوبه جلسات قبل، سومین جشنواره طب ایرانی در تاریخ 22 آذرماه سال جاری  برگزار خواهد شد.