مهلت ثبت نام و شرکت در دومین جشنواره طب ایرانی به پایان رسیده است.