به گزارش روابط عمومی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت؛ دکتر محمد بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از شورای سیاست‌گذاری سومین جشنواره طب ایرانی اظهار کرد: سومین جشنواره طب ایرانی چند نقطه عطف داشت اول موضوع حضور دانش‌آموزان بود که آینده طب سنتی و کشور هستند و حفط سرمایه دانش‌آموزی اهمیت دارد، نقطه دوم عطف؛ بخش جوانی جمعیت در این جشنواره بود برای مثال تاثیر سبک زندگی و اقدامات پیشگیرانه طب سنتی می‌تواند از بسیاری از ناباروری‌ها جلوگیری کند، پس امیدوارم داروها و ویزیت پزشکان طب سنتی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تقریبا هیچ هنری در ایران نیست که ارتباطی با طب سنتی نداشته باشد پس باید از هنر برای نمایش و ارتقای طب ایرانی استفاده شود.

محمد بیگی افزود: آنچه که در حوزه زیرساختی باید مورد توجه قرار گیرد، اجرایی کردن سند ملی گیاهان دارویی و ادغام ساختار طب سنتی در ساختار وزارت بهداشت است.

وی اعلام کرد:  از وزیر آموزش و پرورش درخواست دارم درس سلامت و سبک زندگی برای دانش‌آموزان درنظر گرفته شود و همچنین برگزاری بازآموزی طب سنتی ویژه برای پزشکان و طرح درس طب ایرانی برای دانشجویان پزشکی را از وزیر بهداشت درخواست دارم.