ضرورت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت ۴ بهمن ۱۴۰۱

ضرورت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت

آنچه که در حوزه زیرساختی باید مورد توجه قراربگیرد اجرایی کردن سند ملی گیاهان دارویی و ادغام طب سنتی در ساختار وزارت بهداشت است

اعلام آمادگی وزیر آموزش و پرورش برای تدارک تشکیلات دانش آموزی در حوزه طب ایرانی ۴ بهمن ۱۴۰۱

اعلام آمادگی وزیر آموزش و پرورش برای تدارک تشکیلات دانش آموزی در حوزه طب ایرانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طب ایرانی باعث ارتباط با فرهنگ اصیلمان می‌شود؛ اعلام کرد که آموزش و پرورش این آمادگی را دارد تا تدارک تشکیلات دانش‌آموزی همچون هنرستان‌های طب ایرانی را ببینیم و در این راستا از ظرفیت معلمان و دانش آموزان استفاده کنیم.

لزوم آموزش اصلاح سبک زندگی به دانش آموزان ۴ بهمن ۱۴۰۱

لزوم آموزش اصلاح سبک زندگی به دانش آموزان

دکتر عین اللهی به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد تا کتاب‌های سلامت با تمرکز بر سبک زندگی تهیه و در دبستان‌ها آموزش داده شود.

در مسیر توسعه طب ایرانی ۴ بهمن ۱۴۰۱

در مسیر توسعه طب ایرانی

دکتر حسینی یکتا با اشاره به بی مهریهایی که در گذشته نسبت به طب ایرانی صورت می‌گرفت رویکرد دولت سیزدهم را بسیار مثبت توصیف کرد و گفت: امروز در دولت سیزدهم، در سند تحول دولت مردمی، توسعه طب ایرانی و استفاده از ظرفیت‌های آن مورد تاکید ویژه قرار گرفته و به منظور تحقق اهداف استاد بالادستی موظف به انجام اقدامات موثر در این زمینه هستیم.

اطلاعیه ها


ضرورت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت ۴ بهمن ۱۴۰۱

ضرورت ادغام طب ایرانی در نظام سلامت

آنچه که در حوزه زیرساختی باید مورد توجه قراربگیرد اجرایی کردن سند ملی گیاهان دارویی و ادغام طب سنتی در ساختار وزارت بهداشت است

اعلام آمادگی وزیر آموزش و پرورش برای تدارک تشکیلات دانش آموزی در حوزه طب ایرانی ۴ بهمن ۱۴۰۱

اعلام آمادگی وزیر آموزش و پرورش برای تدارک تشکیلات دانش آموزی در حوزه طب ایرانی

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه طب ایرانی باعث ارتباط با فرهنگ اصیلمان می‌شود؛ اعلام کرد که آموزش و پرورش این آمادگی را دارد تا تدارک تشکیلات دانش‌آموزی همچون هنرستان‌های طب ایرانی را ببینیم و در این راستا از ظرفیت معلمان و دانش آموزان استفاده کنیم.

لزوم آموزش اصلاح سبک زندگی به دانش آموزان ۴ بهمن ۱۴۰۱

لزوم آموزش اصلاح سبک زندگی به دانش آموزان

دکتر عین اللهی به وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد داد تا کتاب‌های سلامت با تمرکز بر سبک زندگی تهیه و در دبستان‌ها آموزش داده شود.

در مسیر توسعه طب ایرانی ۴ بهمن ۱۴۰۱

در مسیر توسعه طب ایرانی

دکتر حسینی یکتا با اشاره به بی مهریهایی که در گذشته نسبت به طب ایرانی صورت می‌گرفت رویکرد دولت سیزدهم را بسیار مثبت توصیف کرد و گفت: امروز در دولت سیزدهم، در سند تحول دولت مردمی، توسعه طب ایرانی و استفاده از ظرفیت‌های آن مورد تاکید ویژه قرار گرفته و به منظور تحقق اهداف استاد بالادستی موظف به انجام اقدامات موثر در این زمینه هستیم.

© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.