دستورالعمل جشنواره طب ایرانی

فراخوان دومین جشنواره طب ایرانی در 3 بخش منتشر شد. بخش علمی با محور های آموزش (آموزشگر برتر و دانشجوی برترآموزشی)، پژوهش (پژوهشگر برتر، پژوهشگر جوان برتر، فناور برگزیده، مقاله برتر و کتاب برتر) ، درمان(مرکز ارائه دهنده خدمات بالینی برتر و درمانگر برتر) و پیشکسوت برتر است. بخش فر هنگ و هنر با موضوع اصلاح سبک زندگی از دیدگاه طب ایرانی (اپلیکیشن برتر، فیلم کوتاه، عکاسی، پوستر و اینفوگرافیک، داستان کوتاه برای کودک و موشن گرافیک) و بخش کووید-19به صورت یک محور کلی با نگاه ویژه است.


مشاهده و دانلود کنید
© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.