بخش ویژه: کووید19

برگزیده جشنواره

شرایط پذیرش:
 • کلیه دانشجویان، متخصصین و اعضای هیات علمی یا گروههای طب سنتی که فعالیت های شاخص آموزشی، پژوهشی،
  بالینی و فرهنگی در زمینه کووید- 19 داشته اند.
ملاک‌های مورد توجه توسط هیئت ‌داوران در انتخاب برگزیده:
 • انجام خدمات بالینی ویژه در زمینه کووید-19 (ایجاد مرکز خدمات اختصاصی برای بیماران کووید- حضور در بخشهای بستری بیماران کووید- حضور در کلینیک های ویژه بیماران کووید که تحت نظر دانشگاه فعالیت میکنند- اخذ مجوز تولید فرآورده ای که روی بیماران کووید کارآزمایی بالینی شده است و ...)
 • تولید محتوای آموزشی در زمینه کووید-19
 • ارائه آموزش در سطوح مختلف در زمینه کووید-19
 • انجام طرحهای تحقیقاتی پایان یافته یا چاپ مقاله با محوریت کووید-19
 • انجام کارهای فرهنگی در زمینه کووید-19 
نمونه فرم ارسال مدارک برگزیده کووید19 برتر
روش شرکت:
 • داوطلب شدن
 • معرفی توسط دانشکده، گروه یا مرکز تحقیقاتی
 • معرفی توسط جشنواره

تبصره: امتیازدهی این بخش بسته به سنجه براساس محورهای پیشین انجام خواهد شد. 

جوایز:
 • تقدیرنامه
 • تندیس یادبود جشنواره طب ایرانی
 • هدیه جشنواره

© تمامی حقوق این سایت متعلق به «جشنواره طب ایرانی» وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.